Lagen

Voorzieningen

Bron: Dudok Wonen

In 2030 zijn er in elke wijk voldoende basisvoorzieningen, zoals winkels, huisartsen en scholen. Stedelijke en (boven-)lokale centrumvoorzieningen staan op goed bereikbare plekken in de stad.

Alle basisvoorzieningen zijn bereikbaar, beschikbaar en toegankelijk voor alle inwoners van Hilversum. Dit is minstens zo belangrijk als de benodigde fysieke ruimte. Door toepassing van ICT-technieken is men steeds minder afhankelijk van plaats en tijd. Er zijn voldoende schoolgebouwen voor primair- en voortgezet onderwijs. Incidentele tekorten en/of overmaat worden pragmatisch opgelost.


In 2030 zijn alle voorzieningen op orde. Het gaat daarbij om de aanwezigheid, verscheidenheid, bereikbaarheid en spreiding van een groot aantal (basis-)voorzieningen, zoals scholen voor primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur, speel- en sportvoorzieningen, winkels, (eerstelijns-) gezondheidszorg, (openbaar) vervoer, (verkeers-)veiligheid en parkeren.

Het brede aanbod aan sportvoorzieningen is in 2030, ten opzichte van 2013, vergelijkbaar in kwantiteit en in kwaliteit.  

De wijkgebonden zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn geclusterd in woondienstenzones en/of nabij brede scholen. In deze zones kunnen wijkbewoners gebruikmaken van een geïntegreerd aanbod aan diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Door gezamenlijke huisvesting in elkaars nabijheid zijn functionele samenwerkingsverbanden gestimuleerd. De bereikbaarheid, bekendheid en toegankelijkheid van deze diensten is vergroot. Bij deze voorzieningen hebben de wijkbewoners een grotere rol en verantwoordelijkheid om zelf de sociale agenda te bepalen. De gemeente en de instellingen stellen faciliteiten, expertise en ondersteuning beschikbaar. Ook de primaire zorg (voor ouderen) vindt minder plaats vanuit instellingen en meer in de eigen (zelfstandige) woning. Het sociale netwerk ondersteunt deze primaire zorg.

Klik hier voor een overzicht van eerstelijns zorgvoorzieningen, verpleeghuizen en aantallen zorgtoegankelijke woningen per buurt.
Klik hier voor 'voortgezet- en beroepsonderwijs' onder het speerpunt centrumgemeente
Klik hier voor ‘cultuur’ onder het speerpunt centrumgemeente