Lagen

Werken


Hilversum is een werkgemeente voor de hele regio. Omgekeerd werken ook veel Hilversummers in de regio en daarbuiten. Alhoewel de arbeidsmarkt grotendeels regionaal functioneert, is het belangrijk dat veel werkgelegenheid lokaal gevestigd blijft. De lokale werkgelegenheid sluit aan op de samenstelling en opleiding van de lokale beroepsbevolking. Zowel voor de hoger opgeleiden, waarvan er veel in Hilversum wonen, als ook voor lager opgeleiden. Immers ruim de helft (in 2012 60%) van de bevolking heeft een opleiding op Mbo-niveau. Hierdoor kunnen veel mensen op de arbeidsmarkt meedoen. De samenstelling van de lokale bevolking zorgt voor voldoende werknemers voor de lokale bedrijven en in sectoren waarin schaarste dreigt, zoals de zorg. De media en de creatieve sector zorgen voor de meeste banen, gevolgd door de zorgsector.

 


In 2030 is het daarom prettig wonen in Hilversum omdat:

  • er voldoende passende banen zijn voor alle inwoners;
  • verzorgende bedrijven, zoals bijvoorbeeld de loodgieter en de tuinman, in de directe nabijheid aanwezig zijn.

Werkgelegenheid bevindt zich hoofdzakelijk geconcentreerd op de verschillende bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Door de technische ict-ontwikkelingen en de flexibilisering van arbeid (bijvoorbeeld toename zelfstandigen-zonder-personeel) is arbeid steeds minder gebonden aan vaste locaties. Er wordt meer gewerkt in de woonomgeving of op andere plekken waar men elkaar ontmoet. Ook de werklocaties zijn meer gevarieerd wat betreft de verschillende functies. Op bedrijventerrein en kantoorlocaties is meer ruimte voor facilitaire functies zoals vergaderruimte, kinderopvang, fitness, onderwijs, ontmoeten en horeca. De verbreding van de bestemming gaat niet ten koste van het specifieke profiel.