Lagen

Groen in de dynamische gebieden

Anna's Hoeve
Bron: Clipjesfabriek

In 2030 is de natuur rond Hilversum uitgebreid. Bij herontwikkeling van de dynamische gebieden in het buitengebied zijn delen daarvan aan de natuur teruggegeven als dat wenselijk en mogelijk was. Hieronder staat een korte beschrijving van belangrijke natuurontwikkeling binnen die gebieden.


Monnikenberg

De natuur in het plangebied Monnikenberg is in 2030 van hoge kwaliteit. De ecologie is versterkt door:
  • de aanleg van een recreatieve en ecologische verbinding tussen Monnikenberg en Anna’s Hoeve;
  • herstel en behoud van historische lanen;
  • een faunapassage onder de A27 ter hoogte van het klooster.
Het indelen in zones heeft ervoor gezorgd dat de noord-oosthoek van het plangebied een rustig gebied is geworden. Door de aanleg van fiets- en wandelpaden is het terrein beter bereikbaar. Het fietspad over het ecoduct is hiervan een voorbeeld.

Klik hier voor méér informatie over Monnikenberg
 

Crailo

In 2030 wonen, werken en ontspannen mensen op Crailo. Het aan de natuur teruggegeven deel sluit naadloos aan op het gebouwde ecoduct over de A1 (‘Laarderhoogt’). Dit ecoduct ligt binnen de gemeente Laren.

Klik hier voor méér informatie over Crailo

 

 

 


Media Park

Het Hilversumse Media Park is in 2030 naast centrum voor de nieuwe media ook een prettige, groene werklocatie. Alle hekken rond het Media Park zijn verdwenen. Daardoor is een directe verbinding met omliggende natuur ontstaan. Het heringerichte wandelpad Dievenpaadje/Heksenweitje heeft het groene imago van het Media Park sterk verbeterd.

Klik hier voor méér informatie over het Media Park


Spoorzone

In 2030 zijn diverse bermen langs het spoor heringericht en verbeterd. Deze bermen zijn vanuit de omliggende woonwijken via fiets- en wandelpaden bereikbaar. Voorbeeldproject voor de herinrichting van de spoorzone is de Noorderweg waar in het plantsoen een recreatief fietspad is aangelegd. Hilversum heeft verschillende ontwikkelingen gebruikt om delen van de spoorzone groen in te richten. Dit zijn onder meer:

  • het project HOV (hoogwaardig openbaar vervoer in het Gooi);
  • de herontwikkeling van bedrijfslocaties langs de Liebergerweg;
  • het plan Monnikenberg;
  • het fietspad ‘langs de lijn’ in het kader van het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum en omstreken.

Klik hier voor méér informatie over de spoorzone


Anna’s Hoeve

Anna’s Hoeve is in 2030 een gewilde groene woonwijk. Rond de woonwijk liggen hoogwaardige natuurgebieden die volgens het plan ‘de Groene Schakel’ met elkaar zijn verbonden. Hierdoor kun je vanuit de woonwijk zowel lopend als fietsend de hele Heuvelrug (tot Rhenen) bereiken. Maar er is ook direct grenzend aan de woonwijken veel mooie natuur beschikbaar. Zowel de Wasmeren als de vijvers zijn populaire recreatiegebieden.

Klik hier voor méér informatie over Anna’s Hoeve

 


Zonnestraal / Vliegveld / Korporaal van Oudheusden Kazerne / MOB-complex

In 2030 is het MOB-omplex tot herontwikkeling gekomen. Omdat het complex binnen de ecologische hoofdstructuur ligt, is besloten grote terreindelen aan de natuur terug te geven. Met de herontwikkeling van het MOB-complex is een start gemaakt om het gebied ecologisch met zowel de Hoorneboegse heide als het landgoed Zonnestraal te verbinden.

In dezelfde periode zijn ook de start- en landingsbanen van het vliegveld verplaatst om de woonwijk Ter Sype (in de gemeente Wijdemeren) te kunnen bouwen. Bij herconfiguratie is geen sprake van verharding van de start- en landingsbanen. Ook is er een ecologische verbinding over het terrein aangelegd.

In 2030 ontbreekt alleen het gebied van de Korporaal van Oudheusden Kazerne als schakel in de gewenste totale ecologische verbinding. Het streven is om deze ontbrekende ecologische verbinding alsnog bij de eventuele herontwikkeling van dit terrein aan te leggen.

Klik hier voor méér informatie over Zonnestraal/Vliegveld/Korporaal van Oudsheden Kazerne/MOB-complex