Lagen

Recreatie

Bron: W.B. Ruys / Geographonic
Hoornboegseheide (360° foto)
Bron: Dick Schippers

In 2030 kom je vanuit de bebouwde kom veilig, snel en comfortabel in de omliggende groene buitengebieden. Hierdoor is het gemakkelijker om de natuur rond Hilversum te beleven. Er is nauw met de grondeigenaren GNR en Natuurmonumenten samengewerkt om ook het zicht tussen het stedelijk gebied en het buitengebied te verbeteren. Hierbij is uitgegaan van het basisprincipe van Dudok: langgerekte, steeds breder wordende groenzones lopen vanuit het centrum richting de omliggende natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn er op verschillende plaatsen in de stadsrand groene speelplekken aangelegd.
 

 


De groene buitengebieden worden gebruikt voor verschillende recreatieve doeleinden. In de buitengebieden liggen diverse sportvelden, volkstuinen, golfbanen, (dag-)campings en maneges. In 2030 zijn deze recreatieve gebruiksmogelijkheden behouden.

 

 

 

 


Het fietsrondje Hilversum is in 2030 een begrip. Om dit fietsrondje te realiseren zijn de ontbrekende schakels aangelegd, te weten:

  • fietspad tussen Anna´s Hoeve en Monnikenberg inclusief veilige oversteek van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort gecombineerd met het te realiseren ecoduct;
  • fietspad tussen Huydecopersweg en Hoorneboegse heide inclusief fietstunnel onder de op- en afrit A27 en veilige oversteek spoorlijn Hilversum-Utrecht. Dit project is uitgevoerd als onderdeel van de reconstructie A27 in combinatie met de aanleg van een waterberging;
  • fietspad ten zuiden van Kerkelanden.

Klik hier voor méér informatie over het Groenbeleidsplan Hilversum 2030