Lagen

Vestigingsmogelijkheden voor de creatieve sector

Bron: Hilversum Mediastad / Uit het Raadhuis d.d. 26-04-2012
Wereldomroep (360° foto)
Bron: Dick Schippers

Hilversum is in 2030 dé Mediastad van Nederland. De stad herbergt zowel publieke en commerciële omroepen als belangrijke spelers in de media- en entertainmentsector. Er is sprake van een nauwe samenwerking met onderzoeks- en kennisinstellingen. Hilversum maakt net als Amsterdam, Utrecht en Almere onderdeel uit van de Noordvleugel. Deze steden hebben ieder een eigen profiel binnen de creatieve sector.

Het Media Park is in 2030 het boegbeeld voor Hilversum. De creatieve sector is echter overal in de stad aanwezig: in en rond het centrum, in woonwijken en op alle werklocaties. Panden met een sterke identiteit hebben hun functie behouden of een nieuwe gekregen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voormalige omroeppanden, fabrieken en scholen. Het duurzame gebruik schept vooral kansen voor startende ondernemingen en kleine bedrijven. Er is voldoende betaalbare bedrijfs- en kantoorruimte. Leegstand bevindt zich op frictieniveau: vraag en aanbod zijn in balans.


Vestigingsplaatsfactoren

Hilversum is in 2030 nog steeds een vanzelfsprekende vestigingslocatie voor creatieve bedrijven. Deze bedrijven waarderen Hilversum om zijn harde vestigingsplaatsfactoren:

 • aanwezigheid opdrachtgevers in onder meer de omroepsector;
 • aanwezigheid breed spectrum aan toeleverende bedrijven;
 • aanwezigheid hoogwaardige technische infrastructuur en verbindingen;
 • aanwezigheid van relevante opleidingen als:
  • het ROC van Amsterdam (mbo);
  • Hogeschool voor de Kunsten, faculteit Kunst, Media en Technologie (hbo);  
  • de Media Academie;
  • een of meer nieuwe opleidingen op het gebied van media (hbo of wo);
 • relatief lage prijzen voor bedrijfshuisvesting.

Ook vanwege de ruimtelijke kwaliteiten (woon- en werkklimaat), de aanwezige culturele/sociale diversiteit en de aanwezigheid van een bruisend en goed bereikbaar centrum heeft Hilversum een aantrekkelijk klimaat voor creatieve bedrijven.

LOCATIEPROFIELEN:


Media Park

Het Media Park heeft in 2030 internationale allure voor bedrijven, kennisinstellingen en bezoekers. Grote en kleine spelers uit de creatieve sector werken hier samen met kennis- en onderzoeksinstellingen. Zij werken aan innovatieve toepassingen van nieuwe mediatechnologie, die breed inzetbaar zijn in de digitale samenleving. Daarvoor is er een hoogwaardige technologisch experimenteerruimte aanwezig. Voor kleinere bedrijven zijn er flexibele huisvestingsconcepten (bijvoorbeeld Seats2Meet). Voor bezoekers zijn er hoogwaardige voorzieningen als Beeld en Geluid, kwalitatief hoogwaardige horecagelegenheden, detailhandel, sportvoorzieningen en de onderscheidende evenementen die hier worden georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over het Media Park


Mussenstraat/Arendstraat (spoorzone)

Deze locatie is mede door de realisatie van de Spil Games Campus in 2030 een bruisend concentratiegebied voor internationaal creatief talent. Ook hier is sprake van functiemenging van kleine en grote creatieve bedrijven, informele ontmoetingsplekken, horecagelegenheden, woon-werkeenheden en experimenteerruimtes voor toepassingen van nieuw technologie.

Klik hier voor meer informatie over de spoorzone

Larenseweg en omgeving

De wijk Over ’t Spoor is in 2030 de creatieve wijk van Hilversum. Hier zijn onder andere creatieve broedplaatsen gevestigd die dienst doen als smeltkroes voor creatief talent en waar bedrijven samenwerken en ideeën uitwisselen. Te denken valt aan Kruispunt voor Beeldcultuur, Santbergen, Sigarenfabriek, Connexxion-locatie en (delen van) de Korte Noorderweg.

Klik hier voor meer informatie over de kansenzone Larenseweg.


Overige werklocaties

Op reguliere werklocaties zoals Havenkwartier, Kerkelanden en ArenaPark bevinden zich veel creatieve bedrijven. Voormalige aanloopstraten rond het centrum (Havenstraat/Vaartweg) zijn getransformeerd tot gemengde gebieden waar ook kleinschalige creatieve bedrijven zijn gevestigd.

Klik hier voor meer informatie over Kerkelanden.

Klik hier voor meer informatie over het ArenaPark.

 


Werken aan huis

Veel (startende) kleinschalige bedrijven in de creatieve sector werken vanuit huis. Door met name snelle internetverbindingen is dat ook prima mogelijk.