Lagen

Relatie met andere beleidsvelden (onderwijs, onderzoek, cultuur en wonen)

Bron: ATC Hilversum

Kennis, onderwijs en onderzoek

Kennisontwikkeling en innovatie spelen een centrale rol in het versterken van het creatieve bedrijfsleven in Hilversum. De stad heeft een aantal gerenommeerde instituten dat zich bezighoudt met onderwijs en onderzoek. Dit zijn ROC van Amsterdam (mbo), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, faculteit Kunst, Media en Technologie (hbo), de Media Academie en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het verbinden van bedrijfsleven met onderwijs en onderzoek is noodzakelijk. Het zorgt voor een continue aanwas van goed opgeleid personeel en nieuwe technologie voor de ontwikkeling van producten en diensten. Zo draagt de faculteit Kunst, Media en Technologie (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) bij aan de productie van maatwerksoftware in Hilversum. Dat zijn bijvoorbeeld games, online marketing campagnes of beeldsoftware toepassingen in de zorg. 

Het kenniskluster is in 2030 verder versterkt door nieuwe opleidingen en door samenwerking met (technische) universiteiten en onderzoeksinstellingen als TNO en Beeld en Geluid. Hierdoor is een gemeenschappelijke onderzoekslocatie met een hoogwaardige, technologische experimenteerruimte ontstaan. Ook vinden evenementen plaats die voor kennisuitwisseling en toepassing van nieuwe technologie bij verschillende actoren en sectoren zorgen. Kansrijke vestigingslocaties voor de (nieuwe) onderwijsinstellingen zijn de werkgebieden rondom de stations gebleken, zoals bijvoorbeeld ArenaPark, Media Park en de Spoorzone.


Cultuur

Kunst, culturele voorzieningen en erfgoed hebben een grote aantrekkingskracht op creatieve bedrijven en vormen een voedingsbodem voor creatieve ondernemingen.  In 2030 heeft Hilversum veel culturele activiteiten en wordt cultureel ondernemersschap gestimuleerd. Hiertoe zijn ontmoetingsplekken gerealiseerd waar onder meer creatieve ondernemers van gebruik maken. Op deze plekken ontstaan nieuwe ideeën en kruisbestuivingen tussen creatieve disciplines. Het Filmtheater is het vijfde filmhuis in Nederland en heeft het zich ontwikkeld tot zo’n informele ontmoetingsplek. Dat geldt ook voor het poppodium De Vorstin en de locaties van kunstenaarscollectief van de stichting Magdalena.

Wonen

Jongeren en jonge gezinnen hebben in 2030 goede kansen op de woningmarkt. Zij vormen een belangrijke doelgroep als werknemers voor de creatieve bedrijven. Ook voor de opleidingen is jongerenhuisvesting belangrijk. In 2030 biedt Hilversum voldoende woon-werkruimte voor studenten en pas afgestudeerden.