Lagen

Detailhandel en Horeca

Bron: RTi HIlversum

In 2030 is het centrum van Hilversum de ontmoetingsplek van de stad. Het centrum is aantrekkelijk voor inwoners van Hilversum, mensen uit de regio en daarbuiten. Een sterk en breed aanbod van detailhandel en horeca zorgt, aangevuld met culturele functies, voor een bruisend centrum.


Detailhandel

De binnenstad is de belangrijkste detailhandelslocatie van Hilversum. Samen met De Gijsbrecht is het een trekker voor regionaal publiek. De andere winkelgebieden in Hilversum hebben (grotendeels) lokale betekenis. Deze locaties zijn belangrijk voor buurt en wijk en voorzien in dagelijkse boodschappen. De binnenstad is compact met een breed aanbod aan winkels. Juist dit uiteenlopend aanbod maakt Hilversum uniek in de regio. Het centrum kent verschillende deelgebieden met een eigen karakter en sfeer. De Schoutenstraat, Wagenmakersplein en ´s-Gravelandseweg met specialistisch aanbod, luxere detailhandel en horeca. De Kerkstraat, Hilvertshof en Gooische Brink als het mekka voor de massa, met grotere winkelketens. En de Leeuwenstraat met z’n alternatieve detailhandelssegment. Tenslotte bevindt zich in de Bussumerstraat specialistische detailhandel met nadruk op groen en duurzaamheid.

Er zijn geen nieuwe winkelstraten toegevoegd aan het oude centrum. In het compacte centrum wordt de ruimte boven winkels wel beter gebruikt. Boven winkels mag alles. Dit betekent ruimte voor aanvullende functies in de binnenstad. Wonen, werken, eten, drinken, overnachten en uitgaan in de binnenstad. Het karakter van voormalige aanloopstraten als de Havenstraat is veranderd van winkelstraten naar gemengde gebieden met ruimte voor onder andere de creatieve sector.


Horeca

Het centrum kent drie verschillende horecagebieden. Elk met een eigen karakter. Een restaurantzone, het uitgaansgebied en horeca in het kernwinkelgebied. Buiten het centrum is beperkt horeca aanwezig in winkelgebieden, nabij stations en op werklocaties. Bezoekers verblijven langer in het centrum door de aanwezigheid van het gevarieerde horeca-aanbod. Horeca ondersteunt de winkelfunctie. De Groest is het echte uitgaansgebied. Hier zitten de café´s en in het verlengde de (kleinschalige) theaters en bioscopen. Rond de Kerkbrink en in de ´s-Gravelandseweg, Havenstraat en Langestraat bevindt zich de restaurantzone. Binnen deze zones heeft de horeca zich verder ontwikkeld.


Functiemenging

Er zijn geen nieuwe winkelstraten toegevoegd aan het oude centrum. In het compacte centrum wordt de ruimte boven winkels wel beter gebruikt. Boven winkels mag in beginsel alles, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. De grondhouding is ja, tenzij. Dit betekent ruimte voor aanvullende functies in de binnenstad. Wonen, werken, eten, drinken, overnachten en uitgaan in de binnenstad. Het karakter van voormalige aanloopstraten als de Havenstraat is veranderd van winkelstraten naar gemengde gebieden met ruimte voor onder andere de creatieve sector.
 


Regionale betekenis

De binnenstad is de belangrijkste detailhandelslocatie van Hilversum. Samen met De Gijsbrecht is het een trekker voor regionaal publiek. Naast bezoekers uit Hilversum en de regio weten ook bezoekers (toeristen) van daarbuiten, Hilversum en omliggende regio steeds beter te waarderen. In en buiten het centrum zijn de overnachtingsmogelijkheden uitgebreid en zijn toeristische trekkers (media, monumenten, groen) met elkaar verbonden.