Lagen

Cultuur

Bron: RTi Hilversum
Filmtheater (360° foto)
Bron: Dick Schippers

Regionale betekenis

Hilversum heeft in 2030 een bruisend stadscentrum door onder meer een aantrekkelijk cultureel aanbod. Het compacte centrum is de plek waar mensen winkelen, wonen, werken en uitgaan. Als centrumgemeente heeft Hilversum een breed aanbod van culturele voorzieningen van lokale en regionale betekenis. Het voorzieningenaanbod is mede afgestemd op de aanwezige culturele voorzieningen in de buurgemeenten en natuurlijk op de grote steden Amsterdam en Utrecht. In 2030 zijn die culturele voorzieningen toegevoegd die niet in Hilversum aanwezig waren of zich binnen acceptabel bereik bevonden. Omdat een groot theater als ’t Spant in Bussum ook voor de inwoners van Hilversums een functie vervult, heeft de stad zelf zo'n voorziening niet nodig.
 


Landelijke toppers

Culturele voorzieningen in Hilversum zijn extra belangrijk als ze aansluiten op de sterke punten van Hilversum, zoals beeldcultuur, muziek en architectuur. Bijvoorbeeld Beeld en Geluid, Muziekcentrum voor de Omroep, Wisseloord studio’s en Dudok architectuur. Deze zijn in landelijk opzicht uniek en van (inter-)nationaal belang. Het Poppodium de Vorstin en het Filmtheater zijn voorzieningen die belangrijk zijn voor de inwoners van Hilversum. Maar ook inwoners van omliggende gemeenten maken er gebruik van. Het Filmtheater is in 2030 het vijfde filmhuis in Nederland. Het poppodium De Vorstin vervult inmiddels een bovenregionale rol. Verder kent Hilversum een belangrijk informeel klassiek muziekcircuit (buiten de formele podia), waarin musici op (inter-)nationaal niveau presteren.
 


Verbindingen

In 2030 zorgen culturele voorzieningen voor een verbinding tussen media, creatieve bedrijvigheid en cultuur. Het aanbod aan culturele voorzieningen is belangrijk voor creatieve bedrijven, die zich in Hilversum willen vestigen. De culturele voorzieningen bevinden zich verspreid over de stad. Er wordt samengewerkt op het gebied van programmering. Dit is belangrijker dan ruimtelijke clustering. De schaal van de stad is immers relatief klein. Belangrijk is dat men elkaar weet te vinden. Er worden kansen benut op het gebied van gezamenlijke duurzame huisvesting, bijvoorbeeld door gebruik van panden die leeg komen.
 


Cultuur in het centrum

Culturele voorzieningen zijn in 2030 een belangrijk onderdeel van het bruisende stadscentrum. Het Filmtheater en het poppodium de Vorstin zijn daarbij belangrijke informele ontmoetingsplekken in het centrum. Nieuwe culturele initiatieven zijn gestimuleerd om zich in en rondom het centrum te vestigen. Bij bestaande culturele voorzieningen in het centrum, zoals het museum en Theater Achterom, is de ontmoetingsfunctie verder versterkt. Culturele voorzieningen die zich richten op een specifieke doelgroep, zoals de muziekbibliotheek van de omroep, blijven elders in de gemeente gevestigd.