Lagen

Voortgezet en Beroepsonderwijs

Bron: TAProductions020

In 2030 is Hilversum de Mediastad van Nederland met daarnaast een duidelijke zorgfunctie. Om de sectoren media, creatieve bedrijvigheid en zorg te versterken, is er een koppeling gemaakt tussen onderwijs en werkgelegenheid. Er is bijvoorbeeld een dependance van een hbo-v (verpleegkunde) opleiding in Hilversum gekomen. Daarnaast zijn er aanvullende mediaopleidingen bijgekomen op hbo-niveau en/of wo-niveau. Deze voorzieningen passen binnen Hilversum als centrumgemeente. Toekomstige werknemers krijgen hun opleiding in Hilversum.

De werkgebieden rondom de stations, zoals bijvoorbeeld ArenaPark, Media Park, Centrum, Monnikenberg en Spoorzone, zijn kansrijke vestigingslocaties voor (nieuwe) onderwijsinstellingen gebleken.