Lagen

Dorp en Stad

Bron: RTi Hilversum
Schietspoel (360° foto)
Bron: Dick Schippers

Woongebieden en dynamische gebieden.

In 2030 is er een duidelijk onderscheid tussen woongebieden met beperkte ruimtelijke uitbreidingen en dynamische gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen, functiemenging, schaalsprongen en bijzondere ruimtelijke kwaliteiten zijn gerealiseerd. Het contrast tussen de verschillende gebieden, de wijken in de stad, is hierdoor sterker en duidelijk geworden. En de oorspronkelijke kwaliteiten zijn niet aangetast. Hierdoor zijn zowel de bestaande (o.a. 'dorpse' en tuinstad-)kwaliteiten gehandhaafd. Maar ook is er in de dynamische gebieden ruimte gekomen voor noodzakelijke en gewenste functies voor de stad als de regio. Hilversum is dan ook wel zowel 'dorp' als 'stad' gebleven.


Woongebieden

In de woongebieden zijn in 2030 per wijk bestaande karakteristieken en kwaliteiten behouden. Er is hier nauwelijks sprake van uitbreidingen en schaalsprongen. Wel hebben sommige kerken, schoolgebouwen, kantoren en bedrijven een andere functie gekregen. Door flexibel te bestemmen was het mogelijk om op verschillende plekken panden een nieuwe bestemming te geven. Hierdoor is er weinig leegstand. Bij nieuwbouw is er vaak passend in de schaal en de bestaande karakteristiek gebouwd.


 


Dynamische gebieden

In de dynamische gebieden zijn veel woningen, bedrijven, het ziekenhuis en andere zorggebouwen, media gerelateerde bedrijven, onderwijsgebouwen en welzijnsfuncties gerealiseerd.

De dynamische gebieden hebben elk hun eigen specifieke kwaliteiten. Per gebied zijn kwaliteitseisen gesteld. Zo is er ruimtelijke samenhang ontstaan. Op prominente plekken zijn gebouwen met een hoge architectonische kwaliteit gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie over de dynamische gebieden.