Lagen

Dynamische Gebieden

Bron: Beeld en Geluid

Centrum

Het centrum is een compact en levendig gebied geworden met tal van aantrekkelijke functies. In en rond het centrum is de woonfunctie versterkt.

Klik hier voor meer informatie over het centrum.

 

 

 


Monnikenberg

Dit is een modern zorgpark met het nieuwe ziekenhuis, diverse andere zorgfuncties en woningen in een bosrijke omgeving. Het oostelijk deel heeft een natuurfunctie.

Klik hier voor meer informatie over Monnikenberg.

 

 

 


Bedrijventerrein Crailo

Samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum en Laren is het bedrijventerrein Crailo ontwikkeld. Op dit bedrijventerrein bevindt zich in 2030 grotere bedrijfsbebouwing in een groene omgeving. Naast woningbouw (grondgebied gemeente Bussum) is op een deel van dit gebied een ecoduct gerealiseerd (grondgebied gemeente Laren).

Klik hier voor meer informatie over Crailo.

 


Het Media Park

In 2030 is het Media Park een groene campus met verschillende mediabedrijven. Op specifieke zichtlocaties zijn gebouwen gerealiseerd met een bijzondere architectonische kwaliteit en uitstraling.

Klik hier voor meer informatie over het Media Park.

 


 


Het ArenaPark

Het ArenaPark is in 2030 de kantoorlocatie met grote en kleinere kantoorcomplexen. Daarnaast heeft het een sportcomplex, onderwijsgebouwen en de uitstraling van een groene campus met ondersteunende functies.

Klik hier voor meer informatie over het ArenaPark.


 


Kerkelanden en Havenkwartier

Deze bedrijventerreinen zijn georiënteerd op de aansluitende wegen. Solitaire kantoren zijn in 2030 vervangen door (nieuwe) bedrijven. Het vestigingsklimaat van deze bedrijventerreinen is sterk verbeterd doordat onder meer ondersteunende functies als sport en ondersteunende horeca zijn toegestaan.

Klik hier voor meer informatie over de Kerkelanden.
Klik hier voor meer informatie over het Havenkwartier.

 


De spoorzone

Deze zone kent in 2030 een mix van bedrijfsfuncties, woon-werkunits, groen en onderwijs. De bebouwing is deels op het spoor georiënteerd. Aanleiding voor herstructurering en ontwikkeling van deze zone vormde de realisatie van de HOV-verbinding en de vestiging van Spil Games op de Mussenstraat. De reconstructie in het kader van het HOV heeft voor een nieuwe ontsluitingsweg gezorgd voor alle bedrijven en instellingen in dit gebied. Deze ontsluitingsweg loopt vanaf de Oosterengweg langs het spoor.  

Klik hier voor meer informatie over de Spoorzone.
 


Anna’s Hoeve

Dit is in 2030 de duurzame, groene woonwijk geworden op het overgangsgebied tussen stad en (natuur-)landschap.

Klik hier voor meer informatie over Anna’s Hoeve.

 

 

 

 

 


De Larenseweg

Rond het Oosterspoorpleinis nieuwe bebouwing gekomen, die een representatieve pleinwand vormt. Langs de Larenseweg is een mix van functies (wonen, onderwijs, creatieve bedrijven) ontstaan. Aan beide zijden van de Larenseweg zijn laanbomen geplant. Hierdoor is het een levendig gebied geworden.

Klik hier voor meer informatie over Kansenzone Larenseweg.


 


Zonnestraal / MOB-complex / Vliegveld / Korporaal Van Oudheusden Kazerne

In 2030 staat het landgoed Zonnestraal op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het groene landgoed karakter met daarin de monumentale gebouwen van Duiker zijn beeldbepalend. Zichtlijnen en laanstructuren zijn hersteld, zoals de zichtrelatie van het Duikerensemble met de Hoorneboegseheide.

Klik hier voor meer informatie over Zonnestraal / MOB-complex / Vliegveld /Korporaal Van Oudheusden Kazerne.