Lagen

Stads- en Dorpsgezichten

Bron: Dudok Wonen
Clemenskerk (360° foto)
Bron: Dick Schippers

In 2030 heeft Hilversum drie rijksbeschermde Stads- en Dorpsgezichten: het Noordwestelijk Villagebied en de tuinstadontwikkelingen Zuid en Oost. De van oudsher bijzondere kwaliteiten van deze gebieden, zowel qua stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie, openbare ruimte als groen, zijn met regelingen beschermd gebleven. Nieuwe bebouwing heeft hier dan ook nauwelijks plaatsgevonden. Nieuwe functies waren hier uitsluitend mogelijk binnen de voor deze gebieden opgestelde strenge richtlijnen. Wel is flexibel ingespeeld op actuele ontwikkelingen, zoals duurzaamheidsaspecten (onder meer zonnecellen, windenergie, dubbel glas, (geluids-)isolatie). Deze beschermde gezichten vormen belangrijke ensembles in de stad, met hun specifieke karakteristieken.

In deze beschermde gezichten ligt de nadruk op:

  • bescherming van de stedenbouwkundige structuren;
  • de eenheid in het stedenbouwkundig beeld;
  • de combinatie van gebouw en (openbare) ruimte.

Duurzaam gebruik is belangrijk voor de instandhouding. Om die reden is soms afgeweken van het oorspronkelijk ontwerp, bijvoorbeeld om de openbare ruimte weer voor hedendaagse gebruik geschikt te maken. Eigentijdse oplossingen met respect voor de oorspronkelijke ontwerpprincipes. In sommige gevallen is bestaande bebouwing vervangen door nieuwbouw. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Liebergen (Dudok-revisited). In andere gebieden, zoals in de Bloemenbuurt, is de gebruikskwaliteit van de woningen door renovatie op peil gehouden.

Noordwestelijk Villagebied

Het Noordwestelijk Villagebied heeft nog steeds de oorspronkelijke karakteristieken: vrijstaande, individueel vormgegeven villa’s op grote, lommerrijke kavels langs gekromde wegen. Ondanks functieveranderingen in tal van villa’s, is dit beeld nog steeds aanwezig.
 


Zuid en Oost

In de gebieden Zuid en Oost is de structuur en de bebouwing van de Tuinstad volgens de ontwerpen van Dudok behouden gebleven. Met de symmetrische opzet, met zichtassen op bijzondere (openbare) gebouwen, groene insteken en vijvers. Maar vooral met een harmonie tussen bebouwing en openbare ruimte. De eenheid in stedenbouwkundige en architectonische verschijningsvorm en de inrichting van de openbare ruimte is behouden gebleven. Deze gebieden zijn nog steeds stedenbouwkundig van hoog niveau en bepalen het imago van Hilversum Tuinstad in de 21ste eeuw.