Lagen

Groene vingers, zichtlijnen en lanen

Bron: Joris Daamsable

Belangrijke kwaliteiten van Hilversum zijn de harmonieuze en groene overgangen tussen de stad en het omringende landschap. Deze zijn gebaseerd op het door Dudok gemaakte beëindigingsplan. In 2030 is op tal van plekken de prachtige omgeving zichtbaar en voelbaar. Vaak zijn er ook zichtlijnen vanuit de stad naar het landschap en omgekeerd. De boomrijke lanen hebben in deze overgang tussen de stad en het landschap een belangrijke en oriënterende rol.

Bij de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve en in het Zorgpark Monnikenberg zijn groene vingers gemaakt. Deze vormen met zichtlijnen een geleidelijke overgang tussen de stad en het omliggende natuurgebied.
 


De natuurlijke overgangen en zichtrelaties zijn behouden en meer zichtbaar gemaakt. Belangrijke groene vingers in 2030 zijn:

  • het Dievenpaadje / Heksenweitje dat zich uitstrekt tot het Spanderswoud;
  • de route Corversbos – Peerlkamplaan - Jan van Ravenswaaijpad –  Rosarium - Oude Begraafsplaats De Hof;
  • de route Oude Haven / de Beresteinsevaart (-weg);
  • de Kerkelandenvijvers en groenstroken in de Kerkelanden die zich uitstrekken tot de Rading;
  • de route Hoogt van ’t Kruis – Diependaalsebos / Holleweg – Pieter de Hooghlaan.

Het groene imago van Hilversum wordt mede bepaald door de prachtige groene invalswegen. Deze lanen met hun beeldbepalende bomen, lopen door tot in het hart van de stad. Ze zijn belangrijke stedenbouwkundige dragers van de stad en hebben bovendien een ruimtelijk oriënterende werking.