Lagen

Iconen en groene parels in de stad

Bron: Dudok Wonen ism Museum Hilversum
Laapersveld (360° foto)
Bron: Dick Schippers

Hilversum heeft als gemeente een traditie met hoogwaardige stedenbouwkundige, architectonische, monumentale en landschappelijke kwaliteiten. Op veel plekken staan prachtige gebouwen en complexen. Maar ook liggen er verspreid over de gemeente grotere en kleinere, soms verborgen, groene plekken in de stad: de groene parels.

Iconen

Hilversum is in 2030 (inter-)nationaal bekend als de stad van jonge monumenten en stedenbouw. W.M. Dudok was zowel stedenbouwkundige als architect in Hilversum. Zijn omvangrijke werk heeft vanaf het begin van de 20ste eeuw een belangrijk stempel gedrukt op de vormgeving van Hilversum. Tijdgenoten van Dudok en hedendaagse architecten hebben bijgedragen aan de hoogwaardige stedenbouw en architectuur in Hilversum. Dit cultureel erfgoed vormt mede de identiteit van Hilversum.

 

 

 


Uitgesproken iconen zijn:

 • Sanatorium Zonnestraal, opgenomen op de lijst voor werelderfgoed;
 • het internationaal bekende raadhuis van Dudok;
 • Gooiland en de Vituskerk;
 • het Noordwestelijk Villagebied, door het Rijk aangewezen als beschermd gezicht;
 • de vele omroepgebouwen (AVRO, KRO, NCRV, MCO, Villa VPRO, TROS, muziekcentrum/UBF, commissariaat voor de Media, Beeld en Geluid);
 • moderne kantoorgebouwen (Nike Headquarters, wit gebouw van Richard Meier);
 • de volkswoningbouwcomplexen en tuinstadwijken in zuid (Bloemenbuurt) en in oost (Liebergen), beide door het Rijk aangewezen als beschermd gezicht;
 • vele kerken, schoolgebouwen, villa’s en woningen

 


Groene parels

Hilversum is in 2030 een groene stad. Kenmerkend zijn de omliggende heidevelden en bossen, de groene insteken vanuit de stad naar de omgeving en de straten met laanbomen. Een aantal grotere en kleinere groene plekken ligt verspreid over de stad, zoals:

 • begraafplaatsen;
 • de Oude Haven;
 • het Pinetum;
 • het Laapersveldpark;
 • de Peerlkamplaan;
 • het Rosarium;
 • de Hof;
 • het Heksenweitje;
 • een aantal parkjes, speelplekken en plantsoenen, al dan niet gecombineerd met vijvers.

In 2030 kom je overal in de stad deze groene plekken tegen. Alle gebieden zijn logisch met elkaar verbonden, onder andere door de lanen, de zichtlijnen en de groene vingers. Ze versterken het beeld van Hilversum als groene stad. Het groen is ook nadrukkelijk aanwezig in de dynamische gebieden die de afgelopen jaren verder zijn ontwikkeld. In het centrum zijn op prominente plekken extra bomen gekomen. Deze versterken in het hart van de gemeente het groene imago en de groene beleving van Hilversum.

Zowel de bestaande iconen als de groene parels in de stad zijn uiterst belangrijk voor het imago van Hilversum als tuinstad van de 21ste eeuw.