Over deze website

Bron: gemeente Hilversum

Deze site is de structuurvisie Hilversum 2030. Hier leest en ziet u alles over de keuzes die de gemeente Hilversum maakt. U kunt per thema lezen wat op hoofdlijnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen zijn. Ook is het mogelijk om rechtstreeks naar een aantal gebieden te gaan.

Deze site bevat de Structuurvisie Hilversum 2030. De structuurvisie is geschreven vanuit de situatie in 2030. Ook de kaarten hebben betrekking op de beoogde situatie in 2030. In een aantal gevallen is toch de situatie in 2012  weergegeven, bijvoorbeeld om aan te geven waar verschillende voorzieningen gevestigd kunnen zijn. In dergelijke situaties bestaat er een grote overeenkomt met de huidige situatie. In het voorbeeld van de voorzieningen is de huidige omvang en spreiding representatief voor de toekomstige situatie. Het is niet de bedoeling om in de structuurvisie precies vast te leggen welke voorziening op welke locatie gevestigd is in 2030. De structuurvisie schets het beeld voor 2030 op hoofdlijnen. Verder is beschreven welke keuzes de gemeente Hilversum maakt. U kunt per thema lezen wat op hoofdlijnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen zijn. Ook is het mogelijk om rechtstreeks naar een aantal gebieden te gaan.

De structuurvisie is op 15 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. 

De structuurvisie is alleen digitaal beschikbaar.