Over deze website

Bron: gemeente Hilversum

Deze site is de structuurvisie Hilversum 2030. Hier leest en ziet u alles over de keuzes die de gemeente Hilversum maakt. U kunt per thema lezen wat op hoofdlijnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen zijn. Ook is het mogelijk om rechtstreeks naar een aantal gebieden te gaan.

Deze site bevat de Structuurvisie Hilversum 2030. De structuurvisie is geschreven vanuit de situatie in 2030. Ook de kaarten hebben betrekking op de beoogde situatie in 2030. In een aantal gevallen is toch de situatie in 2012  weergegeven, bijvoorbeeld om aan te geven waar verschillende voorzieningen gevestigd kunnen zijn. In dergelijke situaties bestaat er een grote overeenkomt met de huidige situatie. In het voorbeeld van de voorzieningen is de huidige omvang en spreiding representatief voor de toekomstige situatie. Het is niet de bedoeling om in de structuurvisie precies vast te leggen welke voorziening op welke locatie gevestigd is in 2030. De structuurvisie schets het beeld voor 2030 op hoofdlijnen. Verder is beschreven welke keuzes de gemeente Hilversum maakt. U kunt per thema lezen wat op hoofdlijnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen zijn. Ook is het mogelijk om rechtstreeks naar een aantal gebieden te gaan.

De structuurvisie is op 15 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. 

De structuurvisie is alleen digitaal beschikbaar.

 

Toegankelijkheidsverklaring

 

Samenvatting

Gemeente Hilversum wil dat iedereen alle informatie op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.

Omschrijving huidige situatie: Wij hebben nog geen toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren en dit is nog niet ingepland. Dit in verband met dat deze website op afzienbare termijn vervangen zal worden op het moment dat de Omgevingsvisie Hilversum 2040 wordt vastgesteld. Naar verwachting gebeurt dat eind 2022.

Voor vragen, toelichting of hulp bij het bekijken van deze website kunt u contact opnemen met gemeente Hilversum via Omgevingsvisie@Hilversum.nl           

 

Uitgebreide toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. 

De verklaring van de website www.hilversum.nl is hier te bekijken.

Wat is een toegankelijke website?

Ons doel is dat onze websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  •  De website is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines). Voor overheden is dit opgenomen in Digitoegankelijk EN 301 549.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met webbureau@hilversum.nl