Lagen

Bereikbaarheid

Bron: IBP Hilversum

Hilversum is in 2030 goed bereikbaar. In de afgelopen jaren zijn diverse investeringen in mobiliteit gedaan.

Trein

In 2030 zijn de voorbereidingen voor station Zorgpark in volle gang. Dit station krijgt een functie voor zowel werknemers vanuit de Mussenstraat / Monnikenberg als voor bewoners uit Hilversum-Oost. De perrons van station Sportpark zijn ter hoogte van het ROC tegenover elkaar gelegd. Via een voetgangerstunnel zijn beide perrons verbonden. De verkeersveiligheid op het kruispunt spoor – Soestdijkerstraatweg is hierdoor sterk verbeterd. De reizigersaantallen op de stations Media Park, Sportpark en Centraal zitten in 2030 nog steeds in de lift. In alle richtingen rijden minimaal 8 treinen per uur.
 


Bus

In 2030 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de vrijliggende busbaan tussen Hilversum en Huizen. Ook de aftakking via zorgpark Monnikenberg naar het ArenaPark is qua reizigersaantallen een succes. Sinds de voltooiing van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ’t Gooi is voor het eerst sinds lange tijd weer een forse groei van het reizigersaantal in de bus waarneembaar. Het HOV rijdt niet meer op de vluchtstroken maar heeft aan de westkant van de A27 een eigen vrijliggende busbaan. Vanwege de ontwikkeling van Almere-Oost is de HOV verlengd naar zowel Almere als Utrecht. Het succes van het HOV geeft in 2030 aanleiding om de plannen voor de verrailing van het HOV-tracé nader uit te werken.

Klik hier voor méér informatie over het project HOV.

 


Hoofdwegen

Rijkswaterstaat heeft in 2030 alle omliggende rijkswegen voorzien van spitsstroken. De verbreding van de A27 en de A1 heeft direct geresulteerd in een afname van sluipverkeer op Hilversums grondgebied. De hoeveelheid autoverkeer op de Utrechtseweg is hierdoor bijna gehalveerd. Het HOV-project heeft er voor gezorgd dat er fors minder busverkeer over het Hilversums hoofdwegennet rijdt. Alle regiogemeenten hebben hun hoofdwegen opgewaardeerd en bijvoorbeeld de route van de Noodweg naar de A27 geoptimaliseerd. Dit heeft er voor gezorgd dat er minder doorgaand verkeer op de Hilversumse wegen rijdt. Met name de ring Zuid (Diependaalselaan) profiteert van dit verminderde aanbod van verkeer. Middels het systeem van dynamisch verkeersmanagement worden er sinds 2015 niet meer voertuigen op de Hilversumse buitenring toegelaten dan de buitenring kan verwerken. Het nieuwe werken heeft er ook voor gezorgd dat de druk tijdens de spitsen is afgenomen. Hier staat tegenover dat de druk op de hoofdwegen in de dalperioden is toegenomen. Door alle bovengenoemde ontwikkelingen functioneren de maatregelen zoals gerealiseerd in het kader van het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. nog steeds voldoende. Slechts op enkele locaties zijn kleine aanpassingen nodig geweest, zoals het plaatsen van oversteeklichten op diverse voorrangspleintjes, waardoor de doorstroming op het hoofdwegennet blijft gewaarborgd.

Klik hier voor meer informatie over het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o.

Klik hier voor meer informatie over het tracébesluit A1/A27.
 


Transferia en stimuleren alternatieve vervoerswijzen

In 2030 hebben de provincies Utrecht en Noord-Holland diverse transferia op knooppunten van rijkswegen en openbaar vervoer gerealiseerd. Veel Hilversumse werknemers en bezoekers maken gebruik van transferia in de regio. Deze transferia liggen bij knooppunten van openbaar vervoer, zoals de Blaricumse carpoolstrook waar het HOV stopt. Een groot aantal oplaadpunten van elektriciteit en/of alternatieve brandstoffen hebben er in 2030 voor gezorgd dat het gemotoriseerde verkeer zich schoon en geruisloos over de hoofdwegen verplaatsen. De lucht- en geluidskwaliteit is daarom overal goed.
 


Mobiliteitsmanagement

In 2030 verwijzen alle grote bedrijven hun bezoekers en medewerkers naar het beste vervoersalternatief. Bijvoorbeeld via een app of een website adviseren zij de beste fiets-, bus-, trein- of autoroute.

Klik hier voor meer informatie over mobiliteitsmanagement Media Park
en  hier voor mobiliteitsmanagement ArenaPark.