Lagen

Goede woongemeente

Bron: gemeente Hilversum
Kastanjevijver (360° foto)
Bron: Dick Schippers

In 2030 is Hilversum een gewilde en aantrekkelijke plaats om in te wonen. Hilversum heeft voor elk wat wils, van dorps en lommerrijk tot meer groen stedelijk en centrumstedelijk. Ook wat de betaalbaarheid van woningen betreft, valt er in Hilversum veel te kiezen. De meeste voorzieningen liggen op fietsafstand.

Hilversum heeft op tijd weten in te spelen op:

  • de toenemende vraag naar woningen van jongeren en jonge gezinnen;
  • het toenemend aantal ouderen dat wonen met zorg aan huis wil combineren;
  • de demografische ontwikkelingen.

In 2030 hebben woningen niet alleen een woonfunctie, maar worden ze ook gebruikt om in te werken of om zorg in te ontvangen. Bij woningbouw ligt de nadruk op consumentgerichtheid, flexibiliteit,  aanpasbaarheid en duurzaamheid.


Door technische ontwikkelingen zijn gebruiksfuncties niet meer strikt gebonden aan gebouw, plaats of tijd. Werkplekken in kantoren zijn kleiner geworden. Ontmoetingsplaatsen spelen een steeds grotere rol, zowel virtueel als fysiek in een park of in een werkcafé (zoals Seats2Meet). Door de gebruiksmogelijkheden te verruimen wordt leegstand aangepakt en duurzaam herontwikkeld. Ook wordt er zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige gebouwen. Door onder meer ondersteunende functies toe te staan, zijn bedrijventerreinen aantrekkelijker gemaakt.

De basisvoorzieningen zijn op orde: scholen, eerstelijns zorgvoorzieningen en winkelcentra zijn gevarieerd en in ruime mate aanwezig. Stedelijke en (boven-)lokale centrumvoorzieningen staan op goed bereikbare plekken in de stad.


De arbeidsmarkt functioneert grotendeels regionaal met aanzienlijke in- en uitgaande pendelstromen (de werk- en woonforensen). De lokale werkgelegenheid sluit aan op de samenstelling en opleiding van de lokale beroepsbevolking. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen op de arbeidsmarkt. De samenstelling van de lokale bevolking biedt voldoende arbeidspotentieel voor de lokale en verzorgende bedrijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor sectoren als de zorg, waarin een tekort aan arbeidskrachten dreigt.

De stad biedt sociale veiligheid en geborgenheid, wat bijdraagt aan een prettig woonklimaat. Dat geldt ook voor de inrichting van de woonomgeving, waarin evenwichtige keuzes zijn gemaakt tussen de ruimte voor groen, spelen en parkeren en de gewenste stedenbouwkundige/architectonische kwaliteit.

 

Klik hier voor het pdf bestand met de overzichtskaart woongemeente.