Lagen

Centrumgemeente

Bron: gemeente Hilversum
Hilversum - Alive (360° foto)
Bron: Dick Schippers

In 2030 is Hilversum de centrumgemeente van het Gooi met een aantrekkelijk bruisend stadscentrum. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. In het centrum is een breed aanbod aan winkels, een levendige warenmarkt, evenementen en een gezellig horeca- en cultureel aanbod te vinden. Dit bruisende centrum is aantrekkelijk voor alle inwoners van Hilversum. Maar het is ook een trekker voor mensen uit omliggende gemeenten en toeristen. De pleinen in het centrum en de parken daaromheen zijn levendige plekken, die uitnodigen voor ontmoeting en verblijf.


 


Hilversum heeft in 2030 een breed aanbod aan regionale voorzieningen. De aanwezigheid van bijvoorbeeld zorg, (speciaal en beroeps-)onderwijs, vermaak, culturele voorzieningen en welzijnsvoorzieningen maken het aantrekkelijk om in Hilversum te wonen en te leven. Daarnaast zorgt het voor werkgelegenheid. Voorzieningen zorgen ook voor levendigheid van het centrum van Hilversum.

Niet alle regionale voorzieningen bevinden zich in Hilversum. Complementariteit in de regio staat voorop. Hilversum investeert actief in het toevoegen van voorzieningen die elders in de regio nog niet aanwezig en/of bereikbaarheid zijn. Investeringen in voorzieningen kunnen overigens wel door derden worden gedaan, mits passend binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders. Centrumgemeente zijn schept de verplichting om te bevorderen dat voor ontbrekende voorzieningen een plek wordt gevonden. Hetzij in Hilversum, hetzij elders in de regio. Samen met buurgemeenten zoekt Hilversum een locatie voor voorzieningen die in de regio nog niet aanwezig zijn.


Hilversum is in 2030 goed bereikbaar. Er zijn drie treinstations en een HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum. Het autoverkeer gaat via de buitenring naar de snelwegen A1 en A27. Diverse transferia in de regio, bijvoorbeeld bij de carpoolplek Blaricum, worden veelvuldig gebruikt door bezoekers/werknemers van Hilversum. Alle regiogemeenten hebben hun hoofdwegen opgewaardeerd. Hierdoor rijdt er minder doorgaand verkeer door Hilversum. Niet alleen de feitelijke bereikbaarheid van Hilversum is verbeterd. Ook het negatieve imago is veranderd in een positief beeld.

 


In 2030 is Hilversum de Mediastad van Nederland met een bruisend centrum en een sterke regionale positie op het gebied van zorg. De centrumfunctie van Hilversum wordt verder versterkt door de clustering van zorg. Hilversum biedt de meest vooruitstrevende zorg van Nederland. Niet alleen op zorgpark Monnikenberg maar ook via een fijnmazig netwerk door heel Hilversum.

 

Klik hier voor het pdf bestand met de overzichtskaart centrumgemeente.