Centrum

Bron: RVEMEDIA
Hilversum - Alive (360° foto)
Bron: Dick Schippers

In 2030 is het stadscentrum van Hilversum een bruisend centrum. Het is aantrekkelijk voor de inwoners van de stad zelf, van ’t Gooi en daarbuiten. Het centrum is compact en kent een levendige mix van winkelen, wonen, werken, cultuur en uitgaan. Het centrum is dé ontmoetingsplek van de stad.

 

 

 

 


Het centrum kent verschillende deelgebieden met elk een eigen sfeer en karakter

 • Kerkbrink en omgeving (Schoutenstraat, Keiplein en ’s-Gravelandseweg)
  Heeft de sfeer van het oude dorp met accent op specialistisch en chiquere winkel- en horeca aanbod;
 • Kerkstraat (inclusief Gooische Brink en Hilvertshof)
  Heeft een grootschalig regulier winkelaanbod, het zogenaamde mekka voor de massa. Deze zone kent een intensief gebruik met verschillende functies boven de winkels.
 • Groest-Noord en Langgewenst
  Heeft een uitgaans- en verblijfsfunctie met horeca, warenmarkt, bioscoop, filmtheater en evenementen.
 • Leeuwenstraat
  In deze looproute van en naar het station ligt het accent op kleinschalig en alternatief winkelaanbod.
 • Bussumerstraat, Wagenparkersplein en Noordse Bosje
  In deze straten bevindt zich specialistische detailhandel en enige horeca met nadruk op groen en duurzaam.

De transformatie van aanloopstraten, zoals Havenstraat en Koninginneweg, is doorgezet. De vroegere detailhandelsfunctie is in deze straten veelal vervangen door woon(werk) functies.

Het centrum functioneert goed. Het is compact en er zijn aan meerdere kanten trekkers of bronpunten gevestigd. Hierdoor ontstaat de benodigde spanning. Het Langgewenst en de Kerkbrink (met Gooische Brink) zijn, naast het Hilvertshof, de belangrijke bronpunten van het winkelgebied.


Wonen

In en rondom het compacte centrum is de woonfunctie versterkt. Er zijn verschillende woongebieden met een eigen sfeer en karakteristiek: aan de noordzijde woningen die aansluiten op het villagebied, in de buurt van de Laanstraat in de vorm van kleinschalige dorpsbebouwing en nabij de Langestraat en het Schapenkamp de stedelijke woonvormen in grotere en hogere appartementengebouwen.
 

 

 


Kerkbrink

De Kerkbrink is in 2030 heringericht als aantrekkelijk verblijfsgebied voor voetgangers. De inrichting en de functies passen bij de dorpse sfeer. De zijde van het oude raadhuis en de Oude Kerk is lommerrijk. Aan de andere zijde is ruimte voor terrassen en kleine evenementen (boeken-, antiek- en kerstmarkt). De niet in de dorpse sfeer passende, modern vormgegeven muziektent is verplaatst naar een meer passende locatie. De oude, cultuurhistorische plek komt meer tot zijn recht, ook al doordat de monumentale gebouwen worden aangelicht met duurzame LEDverlichting. Rondom de Kerkbrink zijn nieuwe en aantrekkelijke functies gekomen, met name in het oude raadhuis, aan de zuidzijde van de Kerkbrink en in de bankgebouwen. De nadruk ligt hier op meer specialistische en chiquere winkels en restaurants. Verder is de hele Kerkbrink en het aansluitende deel van de ’s-Gravelandseweg naar het Keiplein fiets-, auto-  en busvrij. Uitsluitend aan de zuidzijde van de Kerkbrink is nog een fietsroute overgebleven.
 


Kerkstraat

In de Kerkstraat bevindt zich in 2030 het grootschalige reguliere winkelaanbod. In zowel de Kerkstraat, de Gooische Brink als in Hilvertshof kan worden gefunshopt. Boven de winkels zijn allerlei andere functies aanwezig: zoals wonen, werken, leisure, onderwijs. Hier vindt men het nieuwe winkelen en een grote diversiteit van winkels. Door de grotere intensiteit en menging van functies is het hier ook na sluitingstijd van de winkels levendig. Op strategische plekken in deze winkelstraat staan bomen: onder andere op het C&A-plein en het Wagenmakersplein. Ook de Kerkstraat is compleet voetgangersgebied. Auto’s en (brom-)fietsen worden hier geweerd. Bevoorrading van de winkels in dit kernwinkelgebied gebeurt bij voorkeur buiten winkeltijden en/of vanaf de parallel gelegen straten.
 


Groest-Noord (vanaf de Herenstraat tot aan het Langgewenst)

Dit deel van de Groest is in 2030 een volwaardig voetgangersgebied zonder fietsers, scooters en fietsklemmen. In dit gebied zijn de uitgaansgelegenheden, café’s, restaurants, kleinschalige theaters, afgewisseld met winkels. Terrassen bepalen het beeld onder de laan van kastanjes en op het Herenplein. Op de verdiepingen zijn ook andere functies gekomen, zoals wonen, werken en leisure. De Groest is de plek om elkaar te ontmoeten. Hier is het motto flaneren, zien en gezien worden. Door het intensiveren van functies is de ruimtelijke kwaliteit van de Groest verbeterd. Op de Groest worden kleine evenementen gehouden, bijvoorbeeld een bloemen- en geraniummarkt. Op de kop van de Groest bevindt zich een paar keer in de week de warenmarkt. De functie van de warenmarkt en het voetgangersgebied loopt door vanuit de Groest in het Langgewenst. De barrière van de Stationsstraat is niet meer aanwezig. De centrumring loopt niet meer dwars door de warenmarkt. Het voetgangersgebied loopt door naar het nieuwe marktplein. De fietsenklemmen zijn vanuit Groest-Noord verplaatst naar de Groest-Zuid (ten zuiden van de Herenstraat, Kampstraat) en naar de autovrije Stationsstraat. Dit is een aantrekkelijke fietsstraat met bomen geworden.
 


Langgewenst

Het nieuwe marktplein is in 2030 één van de belangrijkste trekkers van het centrum. Het Langgewenst is ruimtelijk verbonden met de Groest. De Groest verbreedt zich tot op het marktplein. Op het Langgewenst vinden naast de warenmarkt plaats ook tal van grotere evenementen en manifestaties plaats. Bijvoorbeeld de kermis, popconcerten, Hilversum Alive, de City Run, manifestaties, EK- en WK-voetbalschermen. Het plein is een belangrijk bronpunt geworden met de (ondergrondse) parkeervoorziening De Markt, het Bioscopencomplex en detailhandel. Rondom het plein bevinden zich enkele horecafuncties met terrassen. Aansluitend aan het marktplein ligt De Vorstin. Het plein is omgeven door bomen. Vanuit de Groest loopt de bomenrij door naar het marktplein. Aan de westzijde staat een woongebouw met op de begane grond horeca met terras. Deze bebouwing geeft zowel aan het marktplein als aan de brink aan de Naarderstraat een ruimtelijke begrenzing. Aan de noordzijde van het Langgewenst is nieuwe bebouwing gekomen. De centrumring loopt om de markt heen. In en langs de Koninginneweg is ook nieuwe bebouwing gekomen. Deze bebouwing richt zich op zowel de nieuwe centrumring als op het spoor. Hierdoor zijn er geen zichtbare achterkanten meer.
 


Leeuwenstraat

Deze straat vormt in 2030 de belangrijke voetgangersverbinding tussen het centrum en het (centraal) station. Hier zijn kleinschalige winkels en horeca gevestigd, gericht op een jonger publiek (tweedehands, specifiek en alternatief). Op de kop van de Leeuwenstraat is een karakteristiek hoekpand gekomen met horeca en woningen als blikvanger voor het centrum.

De oversteek vanuit het station naar de Leeuwenstraat is voetgangersvriendelijk geworden. Het autoverkeer op de Schapenkamp geeft hier voorrang aan de voetganger. De route vanuit het station naar het centrum is duidelijk en herkenbaar ingericht: een rode loper met begeleidende to-go-functies, banken, een terras aan de voet van de stationstoren met bomen.
 


Goed bereikbaar

Gelijktijdig met het intensiveren van functies, vooral aan de oostzijde van het centrum, is ook de wegenstructuur aangepast. De centrumring-oost (Emmastraat, Schapenkamp en Koninginneweg) is in 2030 weer tweerichtingsverkeer geworden. Daarnaast is de centrumring om het Langgewenst heen gelegd. De Stationsstraat is autovrij en biedt tegenwoordig meer ruimte voor fietsparkeren. De Groest loopt door in het Langgewenst zonder oversteek.

Door deze aanpassing van de centrumring-oost is het sluipverkeer in Over ’t Spoor (kleine spoorbomen – Noorderweg – Oosterspoorplein – Kleine Drift) verdwenen. Het knelpunt bij de kleine spoorbomen is opgelost. Hierdoor is de relatie tussen het centrum en Over 't Spoor verbeterd.

Ook is er een heldere en mooie rechtstreekse entree van het centrum ontstaan vanaf de zuidzijde van Hilversum. Het Gooilandplein functioneert hierbij als stadsentree. Bijkomend voordeel is dat veel verkeer vanuit het zuiden nu via Emmastraat/Groest-Zuid het centrum van Hilversum bereikt in plaats van een route over het kruispunt Schapenkamp/Prins Bernhardstraat.

Het afgesloten kernwinkelgebied in het centrum (van Herenstraat tot en met Langgewenst en vanaf Station tot en met de Kerkbrink) is voetgangersdomein zonder fietsers, gemotoriseerd verkeer, scooters, parkeerplaatsen, laden- en lossen en fietsklemmen. Fietsers parkeren in de nieuwe klemmen op de Stationsstraat en/of de Groest-Zuid. Auto’s parkeren in één van de parkeergarages in en rondom het centrum.
 


Schapenkamp-Zuid / Gooilandplein

De oude St. Aloysiusschool heeft in 2030 een nieuwe functie gekregen. Ingeklemd tussen het oude en nieuwe St. Aloysiuscollege bevindt zich het Aloysiuspark. Dit park heeft via een voetgangersoversteek over de Schapenkamp een verbinding gekregen met het inmiddels openbare park rondom de Vituskerk.
De bezoekers vanuit het zuidoosten komen het centrum in via de Emmastraat op het Gooilandplein bij de iconen Gooiland en de Vituskerk. Aan weerszijden van het Gooilandcomplex is nieuwe bebouwing gekomen, met horeca, wonen en leisurefuncties. Bij de planvorming zijn hoge architectonische kwaliteitseisen gesteld om de icoon weer de allure van vroeger te geven. Hierdoor heeft dit monument zowel ruimtelijk als functioneel weer een prominente rol gekregen in het centrum van Hilversum.

 


Parkeren

In en rond het centrum zijn voldoende openbare parkeergarages en veel fietsenstallingen: in de Stationsstraat, bij de markt, Groest-Zuid, Kerkbrink, Koornstraat, Zeedijk, Noordse Bosje, Wagenmakersplein en Stationsplein. Er zijn op meerdere plekken elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen.

Bij herbestemming en herontwikkeling van locaties in het centrum is de verplichting vervallen om altijd parkeerplaatsen op de locatie zelf te maken. De parkeergarages in het centrum worden behalve voor bezoekers ook voor werknemers- en bewonersparkeren gebruikt

 

 

 


Multimedia

In het centrum is WiFi gratis beschikbaar. Ondernemers en gemeente benutten deze infrastructuur voor het op moderne wijze aanbieden van hun diensten. Bezoekers vinden eenvoudig een parkeerplek via bijvoorbeeld Parkeer-Apps en Fietsenstalling-Apps. Bij nieuwe ontwikkelingen in deze digitale infrastructuur is Hilversum steeds één van de eerste gemeenten die deze toepast.
 

 

 


Groen

Bezoekers van het centrum van Hilversum ervaren in 2030 de openbare ruimte als groen. Op strategische plekken zijn beeldbepalende bomen geplant, waardoor het stenige beeld is verdwenen.

 

Klik hier voor het pdf bestand met de overzichtskaart van het centrum.