Lagen

Mediastad en creatieve sector

Bron: gemeente Hilversum
Media Park (360° foto)
Bron: Dick Schippers

In 2030 is Hilversum de Mediastad van Nederland. De creatieve sector in Hilversum zorgt voor veel werkgelegenheid. De rode draad door deze sector is het gebruik van beeld en geluid. Deze komen in verschillende vormen en via verschillende kanalen bij de consument terecht, zoals via tv, openbare ruimte, mobiele telefoon, radio, games, sites, kabel, animatie, design en kunstinstallaties. Voortdurend is door de sector ingespeeld op de snelle technologische ontwikkelingen, zoals de digitalisering van de samenleving.
 


Bedrijven en de overheid hebben steeds geïnvesteerd om Hilversum dé Mediastad van Nederland te laten blijven. De kracht van Hilversum zit in de combinatie van jonge en volwassen bedrijven. Volwassen bedrijven bieden investeringsvermogen. Jonge creatieve bedrijven zijn van belang vanwege hun nieuwe kennis, producten en diensten. Daarnaast is samenwerking met kennisinstellingen van belang voor vernieuwing in de sector.


Hilversum is ook in 2030 een vanzelfsprekende vestigingslocatie voor creatieve bedrijven. Hoewel grote steden als Amsterdam en Utrecht veel economische, functionele, maatschappelijke en culturele diversiteit bieden, vestigen veel creatieve bedrijven zich in Hilversum. Dit komt omdat Hilversum een effectief productie- en distributiecentrum is voor digitale en audiovisuele content. Daarnaast heeft Hilversum zich ontwikkeld tot een kraamkamer voor de creatieve sector met opleidingen, kennis en experimenteerruimte.
Ook vanwege de ruimtelijke kwaliteiten (woon- en werkklimaat), de aanwezige culturele en sociale diversiteit en de aanwezigheid van een bruisend en goed bereikbaar centrum heeft Hilversum een aantrekkelijk klimaat voor creatieve bedrijven.


Hilversum ondersteunt innovatie bij creatieve bedrijven, bijvoorbeeld de toepassing van media in andere sectoren zoals zorg en toerisme. Internet-, game- en social mediabedrijven en marketingcommunicatiebedrijven zijn belangrijk voor de innovatie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het gebruik van games in de zorg- en welzijnssector om te kunnen voldoen aan de explosief groeiende zorgvraag;
  • de toepassing van social media in het goed functioneren van winkelgebieden en toeristische plekken.

Hilversum werkt samen met de regio (gewest, Metropoolregio Amsterdam, Noordvleugel), het Rijk en met innovatieplatforms zoals iMMovator, iZovator en iTRovator. Samen verkennen we trends, kansen en mogelijkheden, brengen partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) bij elkaar en ontwikkelen innovatieprojecten.

Creatieve bedrijven, aanverwante opleidingen en andere (culturele) functies die de creatieve sector versterken hebben prioriteit in Hilversum. Het kenniscluster is versterkt met nieuwe onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

 

Klik hier voor het pdf bestand met de overzichtskaart mediastad.