Lagen

Zorg en Welzijn

Bron: Ter Gooi Ziekenhuizen

In 2030 heeft Hilversum naast media een sterke positie op het gebied van zorg. Met de toenemende vergrijzing is de behoefte aan zorg toegenomen. Daarbij is bereikbaarheid van zorg belangrijk. De aanwezigheid van regionale zorgvoorzieningen, zoals een ziekenhuis, zorgt voor goed bereikbare voorzieningen voor de inwoners van Hilversum. Daarnaast versterken regionale zorgvoorzieningen de centrumfunctie van de stad.

Monnikenberg

Hilversum concentreert de regionale zorgvoorzieningen op en rond bestaande voorzieningen. De ziekenhuislocatie/Heideheuvel biedt ruimte voor een hoogwaardige locatie voor zorgfuncties. In 2030 is op deze locatie zorgpak Monnikenberg gerealiseerd. Een bovenregionaal zorgpark met veel verschillende functies. Het zorgpark is er voor de inwoners van Hilversum, maar ook voor de inwoners van de regio.

Klik hier voor méér informatie over de Monnikenberg.
 


Zonnestraal

Op het landgoed Zonnestraal zijn verschillende zorginstellingen gevestigd, bijvoorbeeld een oogkliniek. Ondersteunend aan en aanvullend op de zorgfuncties op Monnikenberg. Landgoed Zonnestraal is een unieke gebied, zowel qua bebouwing als groen en behoort tot het UNESCO werelderfgoed.  

Klik hier voor méér informatie over Zonnestraal.


 


Welzijn

Als centrumgemeente biedt Hilversum ruimte voor regionale welzijnsvoorzieningen. Een dak- en thuislozenopvang voor Hilversum en de regio. Een locatie voor vrouwenopvang. Regionale welzijnsvoorzieningen krijgen in Hilversum of elders in de regio een plek. Mits deze voorzieningen nog niet in de regio of binnen acceptabele reistijd bereikbaar zijn.