Zonnestraal / MOB-complex / Vliegveld / Korporaal Van Oudheusden Kazerne

Bron: Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Zonnestraal Stookhuis (360° foto)
Bron: Dick Schippers

Ten zuiden van Hilversum ligt een dynamische gebied. In 2030 zijn in dit gebied diverse deelgebieden herontwikkeld:

  • Zonnestraal
  • MOB-complex
  • Vliegveld Hilversum
  • Korporaal van Oudheusden Kazerne
     

Zonnestraal

Het landgoed Zonnestraal is onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed. Door herbestemming heeft een aantal gebouwen een nieuwe functie gekregen.
Het groene landgoedkarakter waarin de monumentale gebouwen van Duiker beeldbepalend zijn is behouden. De groene kwaliteit is bewaard door een bescheiden rol van de overige bebouwing, concentratie van parkeergelegenheid en aansluiting op omliggende natuurgebieden. Zichtlijnen en laanstructuren zijn hersteld. De zichtrelatie van het Duiker ensemble met de Hoorneboegse heide is hersteld door bos om te vormen naar heide. De natuur van landgoed Zonnestraal wordt door het Gooi Natuurreservaat beheerd en onderhouden.

Klik hier voor meer informatie over landgoed Zonnestraal.

 


Vliegveld

In 2030 is het vliegveld aangepast. Start- en landingsbanen zijn verschoven waardoor de ontwikkeling van Ter Sype (in de gemeente Wijdemeren) mogelijk is gemaakt. Bij herconfiguratie is geen sprake van verharding van de start- en landingsbanen. Ten opzichte van het peiljaar 2012 heeft het verschuiven van de start- en landingsbanen niet geleid tot een toename van geluidsoverlast. Een gedeelte van het vliegveld maakt onderdeel uit van een ecologische (verbindende) zone.

Klik hier voor meer informatie over vliegveld Hilversum.

 

 


Korporaal van Oudheusden Kazerne

In 2030 is er mogelijk sprake van beëindiging van de militaire functie van dit terrein. Bij eventuele herontwikkeling met nieuwe functies is tevens ingezet op het realiseren van een ecologische (verbindende) zone over een gedeelte van dit terrein.

 

 

 

 


MOB-complex

In 2030 is het voormalige mobilisatiecomplex (MOB-complex) herontwikkeld. Delen van het terrein zijn teruggeven aan de natuur. De herontwikkeling van het MOB-complex vormde de aanleiding voor de realisatie van een ecologische verbindingszone. Deze zone bestaat uit zowel een verbinding tussen het landgoed Zonnestraal, via de Hoorneboegsche heide, naar het voormalige MOB-complex als een verbinding tussen het vliegveld en Zonnestraal.

Klik hier voor het groenbeleidsplan Hilversum.