Lagen

Monumenten

Bron: Harald FM
Raadhuis (360° foto)
Bron: Dick Schippers

Hilversum onderscheidt zich nog altijd op (inter-)nationaal niveau als de stad van jonge monumenten en stedenbouw. Naast de drie Rijksbeschermde Stads- en Dorpsgezichten (Noordwestelijk Villagebied en de tuinstadontwikkelingen in Zuid en Oost), staan er veel topmonumenten. Voorbeelden hiervan zijn het raadhuis, Zonnestraal (werelderfgoed), de voormalige omroepgebouwen, de Vituskerk en Gooiland en de belangrijke delen van het oeuvre van W.M. Dudok.

Hilversum heeft in 2030 ongeveer duizend beschermde monumenten. Er zijn nu ook panden en ensembles uit recente periodes op de gemeentelijke monumentenlijst gekomen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Beeld en Geluid, Commissariaat voor de Media, Nike European Headquarters, De Vorstin en het Filmtheater. Daarnaast wordt Hilversum omgeven door beschermde cultuurlandschappen en aardkundige monumenten.

 


Duurzaam gebruik is een belangrijke voorwaarde voor de instandhouding van monumenten. Duurzaam gebruik heeft zowel een functionele als een economische betekenis, oftewel geschikt voor de gebruiksfunctie, gewaardeerd en betaalbaar voor de gebruiker. Trots en zorg zijn sleutelbegrippen. Monumenten die niet meer voldeden aan de gebruikseisen zijn aangepast om ze daarmee (weer) voor duurzaam gebruik geschikt te maken. Denk daarbij aan eisen vanuit woonhygiëne of energiebesparing.

Monumenten die niet meer duurzaam geschikt gemaakt konden worden of waarvan de gebruiksfunctie verloren was gegaan, zijn op andere te gebruiken functies onderzocht. Ook hierbij moest sprake zijn van een duurzaam gebruik. De mogelijkheden voor herbestemming van monumenten zijn vergroot door bouwkundige aanpassingen toe te staan en/of wijzigingen van de bestemming. De gemeente Hilversum heeft zich pro-actief opgesteld. De gemeente denkt mee in het oplossen van knelpunten die ontstaan bij stringente toepassing van specifieke, sectorale eisen. Hilversum kent vele bijzondere voorbeelden van succesvolle herbestemming van panden:

  • zout- en zandbunker (Rifwachter aquarium en Parc paviljoen Oude Haven);
  • omroepgebouwen (muziekcentrum/UBF, NCRV/538);
  • Melkfabriek (scholen, woningen, kantoren);
  • gemeentewerf Mussenstraat (Spil Games);
  • Josephkerk (woningen);
  • diverse scholen en andere gebouwen (met woningen of creatieve bedrijven).

Indien herbestemming niet haalbaar bleek, en langdurige leegstand en verval dreigde, is sloop/nieuwbouw overwogen. De architectuur van de nieuwbouw refereert zo mogelijk aan de oorspronkelijk bebouwing. Ook kan sprake zijn van eigentijdse herbouw. Prioriteit wordt gelegd bij behoud van de rijksmonumenten. Van de gemeentelijke monumenten kan de gemeente immers zelf een integrale afweging maken.

Klik hier voor meer informatie over monumenten.