Lagen

Hoogbouw

Bron: Dennis Gold Music

In de jaren negentig is bij de overdracht van natuurgebieden aan het GNR afgesproken niet meer in het buitengebied te bouwen. Sindsdien is in deze natuurgebieden niet gebouwd. De gemeenteraad van Hilversum heeft in de jaren negentig ook besloten om de gewestelijke richtlijn van maximaal 20 meter hoog bouwen te verlaten. Op een aantal plekken in de stad is in 2030 hoogbouw gerealiseerd. Dit om eenvormigheid in nieuwe bebouwing te voorkomen, bepaalde gebieden in de stad te accentueren en voldoende en aantrekkelijke openbare ruimte over te houden. Voor elk van deze locaties zijn maximale hoogtes vastgelegd.
 


  • In het stationsgebied maximaal 45 meter (de Stationstoren-Noord 45 meter en woontorens Stationsgebied-Zuid / Entrada 38 meter);
  • In het Media Park en het ArenaPark overal maximaal 30 meter;
  • Bij de Van Linschotenlaan - Oosterengweg, een bijzonder vormgegeven woongebouw van maximaal 35 meter;
  • In Villa Industria de cilindervormige woontorens op de plek van de voormalige gascilinders, maximaal 42 meter;
  • In de Kerkelanden, de al sinds de zeventiger jaren aanwezige Kerkelandenflats, maximaal 50 meter.

Om de skyline van Hilversum vanuit de omringende natuurgebieden niet prominent zichtbaarder te maken, is bij overige nieuwbouwprojecten de maximale bouwhoogte tot maximaal 25 meter (de boomgrens) beperkt gebleven. Dit is vooral het geval bij de groene grenzen.