Crailo

Bron: Provincie Noord Holland

In 2030 is op de terreinen van de voormalige Palmkazerne, het (rampen-)oefenterrein en het asielzoekerscentrum een hoogwaardig duurzaam woon-, werk- en natuurgebied gerealiseerd van circa 40 hectare.  Alle gebouwen zijn zorgvuldig ingepast in het groen en het landschap. Samen met de provincie Noord-Holland en gemeenten Bussum en Laren en het Goois Natuurreservaat is het gebied ontwikkeld.

 

 

 


Functies

Op het Hilversumse deel is een bedrijventerrein ontstaan van circa 10 hectare. Dit bedrijventerrein voorziet in een regionale behoefte. Op het Bussumse deel zijn woningen ontstaan. Waar mogelijk zijn in het kader van duurzaamheid en cultuurhistorie bestaande gebouwen hergebruikt. Op het Larense deel is natuur ontwikkeld. Een ecoduct over de A1 verbindt het gebied met de Blaricummerheide.

 

 


Natuur

Tussen het gebied Crailo en de Hilversumse heide is in 2030 een natuurbuffer gerealiseerd. Hierdoor is een geleidelijke overgang tussen natuur en bebouwing ontstaan.

Klik hier voor het concept ambitiedocument Crailo juni 2012

Klik hier voor meer informatie over het provinciale project Crailo