Bedrijventerrein Kerkelanden

Bron: Businessclub

De afgelopen jaren is de uitstraling van het bedrijventerrein Kerkelanden sterk verbeterd. In 2030 is het bedrijventerrein een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Mede door ondersteunende functies als sport en horeca toe te staan is het vestigingsklimaat verbeterd. Solitaire kantoren hebben plaatsgemaakt voor bedrijvigheid. Gedateerde en leegstaande bedrijfsgebouwen zijn vervangen.

 

 


 


Stedenbouw

Op het overgangsgebied naar de woonwijk Kerkelanden is in 2030 een mix van werk-,  woon- en leisure functies (functies voor vrijetijdsbesteding) gerealiseerd. Tussen het bedrijventerrein en de Loosdrechtseweg ligt een groene zone. De ontwikkeling van dit terrein maakte het mogelijk om de ontsluiting van het bedrijventerrein te verbeteren en het parkeren te optimaliseren.

Klik hier voor de Visie en Strategie bedrijventerrein Kerkelanden (juni 2011)