Larenseweg

Bron: Dudok Wonen

De voormalige kansenzone Larenseweg en omgeving is in 2030 een gebied met een mix van functies: wonen, voorzieningen en creatieve bedrijvigheid. Industriële panden hebben een nieuwe invulling gekregen. De gerealiseerde nieuwbouw refereert aan het industriële verleden van de wijk. De openbare ruimte is bestemd voor verkeer, spelen, parkeren en groen. Het Oosterspoorplein functioneert als verbindende schakel tussen Hilversum-Oost en het centrum.

 


 


Stedenbouw

Het gebied Larenseweg en omgeving

Op de locatie van de voormalige Lucent gebouwen is een aantrekkelijke woonbuurt ontstaan. Deze buurt bestaat uit laagbouwwoningen langs de Larenseweg en hogere appartementengebouwen op het binnengebied. De woningen zijn omgeven door groen met speelplekken. Stedenbouwkundig is er hiermee een samenhang ontstaan tussen het Seinhorstgebied en de Lucentbuurt. Er is een aangename groene wandelroute gemaakt vanuit de Larenseweg, via Seinhorst naar de hei.


Oosterspoorplein

Rond het Oosterspoorplein is nieuwe woonbebouwing gekomen met op de begane grond (commerciële) voorzieningen en dienstverlening. De architectuur refereert aan de vroeger hier aanwezige halfronde bebouwing van het (stoomlocomotieven-)rangeergebouw. Deze bebouwing vormt met het plein en de stationstunnel een uitnodigende entree van de wijk Over ’t Spoor.

 

 

 


Busremise

In 2030 is de busremise verplaatst naar een (regionaal) bedrijventerrein. Na het verplaatsen zijn er op het vrijkomende terrein in de bestaande loodsen en in de nieuwe, industrieel vormgegeven gebouwen creatieve bedrijven gevestigd. Het terrein heeft een groen karakter. Door fiets- en voetpaden over het terrein wordt de Geuzenbuurt rechtstreeks verbonden met de Larenseweg.

Larenseweg

Langs de Larenseweg is de groene laanbeplanting versterkt. De brinkjes (onder andere nabij de Eemnesserweg) zijn kwalitatief hoogwaardige ontmoetings- en verblijfsplekken geworden. Langs de Larenseweg zijn verschillende functies aanwezig: wonen, creatieve bedrijven, onderwijs en welzijnsvoorzieningen. De parkeergarage op het Lemmetterrein vermindert de parkeerdruk in het gebied Larenseweg-Geuzenweg.