Anna┬┤s Hoeve

Bron: Agentschap NL

In 2030 is Anna’s Hoeve de duurzame woonwijk van Hilversum. De wijk vormt de groene overgang tussen stad en landschap. De mix aan woontypen, de omliggende natuurgebieden en het duurzame karakter van de wijk maken Anna’s Hoeve tot een zeer gewilde woonwijk.

Programma

De woonwijk Anna’s Hoeve heeft een mix van woningtypen. Betaalbare, middeldure en dure woningen zijn in deze wijk te koop of te huur. Veel woningen zijn door particulieren of groepen van particulieren ontwikkeld en gebouwd. Werken aan huis komt in Anna’s Hoeve vaak voor. Evenals zorg aan huis. Dit maakt Anna’s Hoeve een aantrekkelijke wijk om te (blijven) wonen. Het gebied kent naast woningen ook diverse sportvelden, groene zones en een school.


 


Stedenbouw

Stedenbouwkundig zijn vanuit deze wijk groene overgangen en zichtlijnen gemaakt met het omringende landschap en het park Anna’s Hoeve. Ondanks de vele woningen is hier toch sprake van een groene woonwijk. De bebouwing is  zeer afwisselend en bestaat voor meer dan de helft uit grondgebonden woningen. De hoogste appartementen gebouwen staan gegroepeerd rond de 25 meter hoge, recreatieve heuvel. Deze heuvel scheidt de woonwijken van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aan de rand van het park Anna’s Hoeve is de bouwhoogte beperkt gebleven, zodat een harmonieuze overgang tussen de woonwijk en het park is ontstaan. De inrichting van zones met openbaar groen en de wijkontsluitingsweg met veel bomen, bepalen samen met het particuliere groen op de kavels het groene karakter van de wijk. Mede dank zij het (collectief) particulier opdrachtgeversschap zijn hier woningen en wooncomplexen gerealiseerd met een bijzondere architectonische uitstraling. Ondanks de grote diversiteit is door het stellen van (minimale) kwaliteitseisen een samenhangend stedenbouwkundig beeld ontstaan.
 


Groen

Anna’s Hoeve vervult een belangrijke schakel in de ecologische verbinding van de Zuiderheide met het bosgebied rondom Lage Vuursche. Er is een gecombineerde ecologische en recreatieve verbinding (ecoduct met fietspad) gemaakt met het gebied Monnikenberg.  Dit ecoduct maakt onderdeel uit van het plan De Groene Schakel.

Klik hier voor wonen in Anna’s Hoeve

Klik hier voor het speerpunt groen in de dynamische gebieden.